català
espanyol
anglès
francès

Avís legal


1.Ús de la pàgina www.hap-dreams.com i serveis

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.hap-dreams.com i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el disposat en les presents normes. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.hap-dreams.com o serveis, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris a allò establert en les presents normes, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la pàgina hap-dreams.com o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de les mateixa, per la resta dels usuaris, HAPDREAMS i/o la seva imatge.

 

2. Hiperlinks

En el cas que www.hap-dreams.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines Web de tercers, HAPDREAMS no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines web de tercers, pel que HAPDREAMS no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta/ s pàgina/ s, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre HAPDREAMS i el propietari de la pàgina web que el mateix s'estableixi.

 

3. Protecció de les dades personals dels usuaris per part de HAPDREAMS

L'usuari dels serveis Reserva on-line oferts a través de www.hap-dreams.com, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d'ara endavant les Dades Personals) i accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que HAPDREAMS els tracti de forma automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable HAPDREAMS, i que es troba registrat o dau d'alta davant l'autoritat competent.

 

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Amb aquesta finalitat, serà suficient contactar amb HAPDREAMS a través del correu electrònic dreams@grn.es, o bé, escriure al seu domicili social situat a 17001 Girona, Bonastruc de Porta, 29-2º-2ª, Espanya. HAPDREAMS garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Tanmateix, HAPDREAMS garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els usuaris de www.hap-dreams.com garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

Els serveis de HAPDREAMS no estan destinats a menors i HAPDREAMS no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

HAPDREAMS disposa d'estrictes procediments de seguretat relatius a l'emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent a Espanya.

 

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

4.1 HAPDREAMS NO GARANTEIX LA FIABILITAT, DISPONIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS SERVEIS POSATS A LA DISPOSICIÓ DE L'USUARI, PEL QUE EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I/O PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE DISPONIBILITAT, FIABILITAT O CONTINUÏTAT DE LA SEVA PAGINA WEB O DELS SEUS SERVEIS, ENCARA QUE INTENTARÀ FACILITAR, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, AJUDA TÈCNICA A LA PERSONA AFECTADA.

4.2 HAPDREAMS NO S'OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLA AMB CARÀCTER PREVI, L'ABSÈNCIA DE VIRUS O ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS, QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SOFTWARE O HARDWARE DELS USUARIS O PERSONES QUE VISITIN LES PÀGINES, PEL QUE NO RESPONDRÀ DELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE POGUESSIN DERIVAR-SE DELS MATEIXOS.