català
espanyol
anglès
francès

RÈGIM INTERIOR DE HAP-DREAMS

 

AVÍS: EL COMPLIMENT D’AQUESTES NORMES PER PART DEL CLIENT ÉS CONDICIÓ NECESÀRIA PER L’ACCÉS I PERMANENCIA EN ELS APARTAMENTS HAP-DREAMS

OBLIGACIONS DEL CLIENT

  1. Complir les condicions pactades en els termes de contractació amb HAP-DREAMS.
  2. Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la forma i el temps convingut.
  3. Respectar l’establiment, les instal.lacions i els serveis que HAP-DREAMS posa a la seva disposició.

HORA D’ENTRADA I SORTIDA

L’hora d'entrada als apartements serà , a partir de les 15.00 hores (depenent de la disponibilitat del servei de neteja).D'altra banda, els clients han de desallotjar les habitacions abans de les 12.00 h. del mitgdia de l'últim dia pactat d’estada.

UN COP ACABADA L’ESTADA, LES TARGES DELS APARTAMENTS S’HAURAN DE DEIXAR A SOBRE LA TAULA DEL MENJADOR.

DEURES DE HAP-DREAMS

HAP-DREAMS permetrà als seus clients formular les reclamacions que considerin pertinents i es compromet a lliurarsense dilacions el full per a plantejar-les.
Tanmateix, HAP-DREAMS s’esforçarà en la mesura possible a oferir els seus serveis amb la màxima qualitat.
 
SERVEI DE NETEJA
 
HAP-DREAMS pels clients te servei de neteja de l’apartament sense cap cost a:
 
1- De 1 a 3 dies de pernoctacions no s’efectuarà el servei de neteja.
2- En estades de mes de 3 pernoctacions es farà periodicament a partir del segon i cada 2 dies juntament amb el canvide roba.
 
SERVEIS DIARIS AMB COST ADICIONAL (notificació a la reserva o a l’entrada de l’apartament)
Si el client desitja servei de neteja diari així com canvi de roba:
 
1-Hi haurà un suplement per netejejar l’apartament de 10€ .
2-Suplement tovalloles (1 joc: bany i lavabo) 1,50 €.
3-Suplement adicional per sofa llit (1,50 m): 3era i 4art persona de 20 €
 
Sense perjudici de l’anteriorment dit, els clients hauran de permetre al personal de HAP-DREAMS la neteja dels apartamentsa partir de 3 dies.
 
Es un servei exclusiu disponible de dilluns a dissabte de 9.30 a 14.00 hores (exclosos els diumenges).
La neteja de la cuina i dels utensilis estan exclosos d’aquest servei.
 
ANIMALS DE COMPANYIA
 
No es permeten animals de companyia als apartament HAP-DREAMS. Les persones amb deficiència visual, podranaccedir acompanyades de gossos pigall.